Glacier Express
Home > Brig

Actual Weather in Brig

Information about the actual weather

Actual – เสาร์, 16.02.2019

Temperature
12.2° C
Wind
1 km/h
Rain
0%

Today's forecast – เสาร์, 16.02.2019

09 Hour

Temp
-0.2° C
Wind
0 km/h

12 Hour

Temp
8.1° C
Wind
2 km/h

15 Hour

Temp
11.5° C
Wind
2 km/h

18 Hour

Temp
4.7° C
Wind
0 km/h

21 Hour

Temp
0.7° C
Wind
0 km/h

Forecast อาทิตย์, 17.02.2019 – พุธ, 20.02.2019

อาทิตย์

11.4° / -4.6°

จันทร์

11.1° / -1.7°

อังคาร

10.7° / -3.8°

พุธ

10.8° / -3°